Tách Sò Để Trả Nợ

0 views
0%

Vì nợ một khoảng tiền lớn nhưng không có khả năng trả, anh sinh viên đành tới tìm chủ nợ để xin thêm thời gian, nhưng nàng chủ nhà lại yêu cầu anh ta phải làm cô ta sướng để trừ nợ …